home  > wie zijn wij?

sitemap    links

Kerkgebouw aan de Katwijkerweg

Wie zijn wij?

Wij zijn een kerkelijke gemeente met ongeveer 600 leden.

Wij zijn christenen

Dat wil zeggen dat wij ons leven willen gebruiken om Christus mee te dienen. Wij geloven dat God zich aan ons bekend gemaakt heeft door zijn Zoon, de Here Jezus. Hiervoor baseren we ons op de bijbel, het boek waarin we Gods eigen woorden herkennen.

Wij zijn gereformeerd

Daarmee staan we in de lijn van Luther en Calvijn. Het bijzondere karakter daarvan komt ondermeer tot uitdrukking in de belangrijke plaats die de belijdenisgeschriften bij ons innemen.