home  > terug kijken naar

sitemap    links

Kerkzaal met zicht op preekstoel en orgel

Activiteiten

Er worden tal van activiteiten die georganiseerd voor en door de gemeenteleden. Van sommige wordt een verslag gemaakt en soms één of meerders foto's. Deze komen op de website terecht! Bekijk deze gerust!