home  > kerkdiensten  > dienst beluisteren

sitemap    links

Preekstoel

Dienst beluisteren

U luistert naar de middagdienst van 7-04-2019.
De preek is van ds. E.B. Buitendijk.

Werkt de plugin niet, gebruik dan deze link.

Liturgie

 
Psalm
99: 1, 3 en 4 - God is koning
 
Lezen
Johannes 12: 12- 19 - Jezus' koninklijke intoc
 
Psalm
118: 9
 
Lezen
Johannes 19: 1-16 - kruisig de koning
 
Weerklank
Gezang 149: 2 en 5
 
Lezen
Marcus 15: 33-39 - waarlijk, Gods zoon
 
GK 2006
Gezang 69 - U heilig Godslam loven wij
 
Tekst
Prediker 4: 13-16
 
GK 2006
Gezang 118: 2 en 3 - De Heer regeert
 
GK 2006
Gezang 165 - Machtig God, sterke rots
 
Psalm
72: 1, 6 en 7 (nieuwe berijming)
 
 

Thema van de preek

 
De Heer regeert!
 
1.
Je mag kiezen
 
2.
Actueel en van alle tijden
 
3.
Je ziet het om je heen gebeuren
 
4.
Lucht en leegte
 
5.
De geschiedenis herhaalt zich voortdurend
 
6.
Alleen Jezus is koning voor eeuwig!