home  > kerkdiensten  > dienst beluisteren

sitemap    links

Preekstoel

Dienst beluisteren

U luistert naar de middagdienst van 31-03-2019.
De preek is van ds. P. Niemeijer.

Werkt de plugin niet, gebruik dan deze link.

Liturgie

 
Weerklank
279 (Heer, spreek mij aan zodat ik hoor)
 
Lezen
Psalm 22:1-3, 20-32; Romeinen 5:12-21
 
Psalm
119:47,49
 
Tekst
Zondag 7
 
Psalm
40:1,2,4
 
Psalm
57:5,6
 
GK 2017
246 (=LvK 95; Nu bidden wij met ootmoed en ontzag)
 
 

Thema van de preek

 
Het evangelie over het geloof
 
1.
redding door Gods Zoon
 
2.
vertrouwen op Gods woord
 
3.
leven voor Gods eer