home  > kerkdiensten  > dienst beluisteren

sitemap    links

Preekstoel

Dienst beluisteren

U luistert naar de middagdienst van 24-03-2019.
De preek is van ds. E.B. Buitendijk.

Werkt de plugin niet, gebruik dan deze link.

Liturgie

 
Psalm
43: 3 en 4 - O, Here God kom mij bevrijden
 
Lezen
Galaten 5: 1-22
 
LvK
Gez. 473: 5 en 6 - neem mijn wil en maak hem vrij
 
Tekst
Galaten 5: 1
 
GK 2006
Gezang 91 - In het kruis zal 'k eeuwig roemen
 
Opwekking
688 - Genade zo groot
 
Psalm
63: 2 - Uw liefde is het hoogste goed
 
 

Thema van de preek

 
Je bent door Jezus Christus bevrijd om vrij te zijn!
 
1.
Blijf bij die vrijheid!
 
2.
Leef in die vrijheid vanuit de wet van de liefde