home  > kerkdiensten  > dienst beluisteren

sitemap    links

Preekstoel

Dienst beluisteren

U luistert naar de middagdienst van 3-03-2019.
De preek is van ds. E.B. Buitendijk.

Werkt de plugin niet, gebruik dan deze link.

Liturgie

 
Psalm
116: 1 en 7 - God heb ik lief
 
Lezen
1 Kor. 15: 1-7
 
GK 2017
Gezang 208: 1 - Nu graf en steen getuigen
 
GK 2017
Gezang 211: 1 en 3 - Wij knielen voor uw zetel nee
 
Lezen
Formulier 4 HA
 
GK 2017
Gezang 214 - Ik heb de vaste grond gevonden
 
HA tafel 1
Psalm 118: 9 en 10 (Hallelpsalm)
 
GK 2017
Gezang 205 - Christus aan het kruis verheven
 
 

Thema van de preek

 
Jezus leeft!