home  > kerkdiensten  > het orgel

sitemap    links

Het 'nieuwe' orgel

De speeltafel

Het orgel

Het kerkorgel is in 1965 door fa. Verschueren te Heythuizen nieuw gebouwd volgens het mechanische sleepladen-systeem. Adviseur was dhr. Dirk Jansz. Zwart. Het instrument werd opgesteld boven de preekstoel in een nis achter de muur en kreeg daardoor slechts een klein front. Ander nadeel was dat ook de speeltafel zich buiten de kerkzaal bevond waardoor de organist nauwelijks contact met de gemeente had.

In 1984 werd het orgel door fa. Kaat en Tijhuis Orgelbouw te Kampen gerenoveerd en uitgebreid, tevens vond er een herintonatie plaats. De oorspronkelijke intonatie die neigde naar het neo-barok werd omgezet naar een rond, meer romantisch klankconcept. Dit was mogelijk omdat de mensuren van het pijpwerk gelukkig niet eng waren genomen zoals dat wl in de neo-barok gebruikelijk was.

In 1992 moest het pijporgel i.v.m. zalenbouw worden gedemonteerd en elders opgeslagen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt om het instrument, inclusief speeltafel, in de kerk te plaatsen. Een groot deel van de kerkmuur waarachter het orgel stond, werd verwijderd en een nieuwe orgelvloer kon worden aangebracht. Door fa. De Jongh Orgelbouw te Lisse werd de orgelkas aangepast en van een nieuw front voorzien. Ook vond nog een kleine dispositiewijziging plaats. In deze nieuwe situatie is de klankuitstraling van het orgel veel gunstiger en het samenspel van organist met gemeente aanzienlijk beter.

Zowel in 1984 als in 1992 was dhr. Jan Zwanepol (organist te Kampen) adviseur.

De huidige dispositie van het orgel is als volgt:

Hoofdwerk Nevenwerk Pedaal
Prestant 8' Roerfluit 8' Subbas 16'
Holpijp 8' Prestant 4' Gedekt 8'
Viola 8' Open Fluit 4' Fagot 16'
Octaaf 4' Nazard 3'
Flute douce 4' Woudfluit 2'
Quint 3' Ruispijp 2 st
Octaaf 2' Dulciaan 8'
Sesquialter 2 st Tremulant
Mixtuur 3 st
Trompet 8'
Tremulant

Verder zijn aanwezig de gebruikelijke koppels die als voettreden zijn uitgevoerd.