home  > kerkdiensten  > heilig avondmaal

sitemap    links

Preekstoel

Heilig Avondmaal met ons meevieren

Het avondmaal wordt gevierd op 5 maart 2016, 4 juni 2017 en 3 september 2017 en 26 november 2017.

Gasten uit binnen- of buitenlandse zusterkerken worden toegelaten op grond van een daartoe afgegeven verklaring van hun kerkenraad (het zgn. avondmaalsbriefje).

Belijdende, niet-gecensureerde leden van een kerk die avondmaalsgemeenschap kent met een GKv elders in het land, alsmede leden van de CGK hier ter plaatse en in den lande kunnen deelnemen aan de viering van het avondmaal. Ze dienen zich van tevoren te melden bij de kerkenraad. Van hun deelname wordt kennisgegeven aan de gemeente.

Zij die geen lid zijn van een GKv of van een een door de GKv erkende kerk, worden slechts als gast aan het avondmaal toegelaten na een daartoe strekkend besluit van de kerkenraad en met instemming van de gemeente. Zij dienen bekend te zijn binnen de GKv Rijnsburg en op enigerlei wijze een relatie met de gemeente te hebben.

Leden van buitenlandse gereformeerde of presbyteriaanse kerken die hier op bezoek zijn en in hun kerk zijn toegelaten tot het avondmaal worden, zo mogelijk na een gesprek met de kerkenraad in de week ervoor, toegelaten tot de viering van het avondmaal.

In situaties waarin deze afspraken niet voorzien, neemt de kerkenraad een besluit op basis van een aanvraag die tenminste twee weken vr het avondmaal is ingediend.