home  > informatie  > overige informatie

sitemap    links

Kerkzaal met zicht op preekstoel en orgel

Overige informatie

Via deze website is verschillende informatie beschikbaar. Sommige zijn alleen voor onze gemeenteleden, daarom zijn de documenten beveiligd met een wachtwoord. Wachtwoord onbekend of vergeten, mail dan even de

Beamer richtlijnen

 Beamer richtlijnen

Muziekprofiel

 Muziekprofiel van onze kerk

Ontruimingsplan

 Ontruimingsplan van onze kerk

Profielen

 Gemeente-en Predikantsprofiel

Regelingen

 Bezwaarregeling Gereformeerde Kerk Rijnsburg

 Roeping van een predikant voor de Gereformeerde Kerk te Rijnsburg

 Roeping van ouderlingen en diakenen voor de Gereformeerde Kerk te Rijnsburg

 Werkwijze van de kerkenraad en de diaconie voor de Gereformeerde Kerk te Rijnsburg

Veilig Jeugdwerk

 Gedragscode Veilig Jeugdwerk binnen onze kerk

 Omgangsregels binnen onze kerk

Verhuur kerkgebouw of zalen

In deze regels heeft de Commissie van Beheer (CvB) voorwaarden vastgelegd voor het gebruik van de kerkelijke ruimten (geheel of gedeeltelijk) van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Rijnsburg.
 Huur zalen van de kerk