home  > informatie  > Jaarthema

sitemap    links

Kerkzaal met zicht op preekstoel en orgel

Jaarthema "Heer, U bent mijn leven"

Ieder jaar gebruiken we in onze gemeente een jaarthema.
Dat thema wordt gebruikt in de huisbezoeken die de ouderlingen afleggen, maar ook in de verschillende verenigingen.
Verder wordt dit thema ook aangehaald in verschillende kerkdiensten in het lopende jaar.

Dit jaar een schets over de christelijke levensstijl. Een stijl die nogal eens wat vragen oproept, waar heel verschillend over gedacht kan worden. Aan de ene kant willen jongeren af van tradities en lege gewoontes. Ze hebben er niets mee. Aan de andere kant maken ouderen zich zorgen over de keuze van de leefstijl van veel jongeren.
‘Wat er allemaal niet mee door kan tegenwoordig!’ Redenen genoeg om er eens apart, maar ook met elkaar als jong en oud, over door te spreken. Waardoor laat jij je leefstijl bepalen? Wat is jouw maatstaf: ‘ik bepaal zelf wel wat ik doe’, of ben je als Samuël die leerde zeggen: ‘Spreek Heer, uw dienaar hoort’. Dat wil voor jouw leven vandaag zeggen: ‘Uw Woord bepaalt heel mijn leven, Heer God. Ik wil zijn, zoals Jezus me heeft voorgeleefd.’
Heeft dat te maken met alles in je leven? Of zijn er zaken in je leven waar Jezus niets mee te maken heeft? Gaat Jezus over de keuze van je kleren, je muziek, jouw eten en drinken, je werk, je carrière, de tv-programma’s, je vrienden, je seksualiteit, ja echt over alles?
Je betrekt Hem misschien lang niet overal bij. Zou het je leven voor Hem niet juist verrijken, als Hij overal bij is? Of vind je dat maar overdreven?

Bij dit thema gebruiken we ook de gemeenteschets nummer 16 "Heer, U bent mijn leven", deze is hieronder te downloaden.

 Heer, U bent mijn leven