home   evangelisatie  > bijbelcursus

sitemap    links

Les 1 van de Bijbelcursus

De Bijbelcursus

De bijbel vertolkt het woord van God.
De bijbel heeft een boodschap die voor iedereen belangrijk is. Wel eens een bijbel gelezen? Uit de bijbel voorgelezen? Wel eens van de bijbel gehoord? Nog nooit van de bijbel gehoord?
Hoe dan ook, meer willen weten over de bijbel is een goed idee! De bijbel is een oud boek, geschreven in een tijd en een cultuur die op veel punten niet meer te vergelijken is met onze samenleving. Dat maakt de bijbel zonder meer een ingewikkeld boek. De stichting Bijbelcursus probeert de bijbel toegankelijk te maken voor iedereen. Ongeacht achtergrond, cultuur of herkomst biedt de Bijbelcursus iedereen de mogelijkheid meer te leren over de bijbel.

Wij hopen dat je met het volgen van de bijbelcursus meer inzicht krijgt in wat God ons te zeggen heeft. De opgedane kennis kun je toepassen in het dagelijkse leven.

Wat leer je bij de bijbelcursus?
De Bijbelcursus is een schriftelijke cursus, geschreven in duidelijke, begrijpelijke taal. De cursus helpt je de bijbel (beter) te leren kennen. De cursus bestaat uit 25 lessen. Elke les bestaat uit drie onderdelen: een A-, een B- en een C-gedeelte.

A - De bijbel als boek
In dit deel wordt antwoord gegeven op vragen als: - Wat is de bijbel? - Waarom is het zon belangrijk boek? - Wat is het verschil met andere boeken? - Hoe dien je de bijbel te lezen?

B - Bijbelse geschiedenis
In dit gedeelte worden de belangrijke gedeeltes uit alle bijbelboeken uitgelegd.

C - Geloven
In dit gedeelte wordt ingegaan op vragen als: - Wie is God? - Wat is bidden en hoe doe je dat? - Is de kerk daarbij nodig? - Waarom stuurde God zijn zoon naar de aarde?

Iedere les sluit af met een vragengedeelte, waarin vragen worden gesteld over de behandelde stof. Daarnaast kunnen vragen gesteld worden over de lesstof.

Meer informatie?
Heb je vragen of wil je meer informatie of heb je belangstelling?
Je kan je vraag stellen per