home  > activiteiten  > Kind in de kerk

sitemap    links

 

Kind in de kerk

Crèche

Elke zondagochtend is er tijdens de dienst een crèche voor baby’s en peuters, zodat beide ouders de mogelijkheid hebben naar de kerk te gaan.
Wilt u op eigen spullen van uw kind zijn/haar naam zetten?
Als ouders hun kind regelmatig naar de crèche brengen, is het de bedoeling dat ouders mee draaien in het oppasrooster.
Jongeren kunnen vanaf ca. 10 jaar meehelpen in de crèche.

Contact crèche: Jacomien van Egmond.

Kindermoment

KIMO (KInderMOment)

Voor alle kinderen van de groep 1 t/m 3 van de basisschool is er om de week KIMO in de ochtenddienst. (zie rooster hieronder)
De kinderen gaan vlak voor de preek de kerk zaal uit.
Samen met de leiders gaan ze naar een zaal.
Groep 1 en 2 zit bij elkaar in zaal 4, groep 3 zit in zaal 3.
Tijdens KIMO wordt er een verhaal uit de Bijbel verteld.
Daarbij gebruiken we de methode van de NBG BijbelBasics.
Ook wordt met de kinderen vragen besproken, gebeden en gezongen.
Vaak gaan we een knutselwerkje maken of doen we een spel dat over het Bijbelverhaal gaat.
Na het gebed komen de kinderen weer in de kerkzaal.

Contact KIMO: Elise de Mooij.

Datum Onderwerp Leiders

De rode draad

Op de zondagen dat er KIMO is, is er voor alle kinderen van groep 4 t/m 8 "de rode draad".
Dit preek-van-de-week blaadje sluit zoveel als mogelijk aan bij het thema van de preek.
Het betrekt de kinderen met een aantal vragen, weetjes, de bijbeltekst en puzzeltjes bij het onderwerp.

Contact De rode draad: Alianne van Egmond.

Kinderbijbelclub

KIBIC (KInderBIjbelClub)

Voor alle kinderen van de groep 4 t/m 8 van de basisschool is er elke 2de vrijdag van de maand KIBIC (zie rooster hieronder).
De kinderen zijn welkom om 19.00 uur.
Ook zijn vriendjes en vriendinnetjes van harte welkom.
We beginnen vaak met wat limonade met wat lekkers.
De kinderen kunnen dan hun verhalen vertellen over wat ze beleefd hebben.
Daarna gaat de Bijbel open en word er een Bijbelverhaal verteld aan de hand van de methode van de NBG BijbelBasics.
Ook wordt met de kinderen vragen besproken, gebeden en gezongen.
Vaak gaan we een iets maken of doen we een spel dat over het Bijbelverhaal gaat.
Om 20.00 sluiten we het uurtje af en kunnen de kinderen weer naar huis.

Contact KIBIC: Elise de Mooij.

Datum Tijd